Aantal en keuze brandblussers

De keuze voor een bepaald type brandblusser is afhankelijk van de te blussen brand en het type brandblusser. Het aantal wordt met name bepaald door de grootte van het gebouw.

Aantal en keuze brandblussers

Brandblusser voor in de keuken

In keukens vormen vetbranden het grootste gevaar. Omdat deze branden intens zijn en lastig te blussen is hiervoor een speciale blusser beschikbaar.

Brandblusser voor de keuken

Halon brandblussers

Halon brandblussers mogen niet meer worden gebruikt, vanwege de schade aan het milieu. Hiervoor bestaat een speciale regeling. Privé bezit is nog niet verboden, bedrijfsmatig bezit wel.

Wat te doen met Halon brandblussers

Brandblusser in een voertuig

In steeds meer landen is de aanwezigheid van een brandblusser in het voertuig een eis. Bij de keuze moet rekening worden gehouden dat het in een voertuig kan vriezen en dat trillingen poeder kunnen aanklinken.

klik hier voor meer informatie

Verschillende types blusmiddel

De meest bekende brandblussers zijn een poederblusser, schuimblusser en koolzuursneeuwblusser. Elke blusstof heeft haar eigen eigenschappen en is zo beter in te zetten bij bepaalde branden.

Type blusmiddel brandblusser

Gebruikersinstructie brandblusmiddelen

Om effectief gebruik te kunnen maken van een brandblusmiddel dient u minimaal deze instructie goed te lezen. Beter is het om hiervoor een korte praktijk instructie te doen bij een BHV trainingsbedrijf.

Geen link naar pagina?

Blusser met CO2 patroon

Er zijn brandblussers die permanent onder druk staat en die bij gebruik pas op druk worden gebracht door een CO2 patroon. Het voordeel van een patroon bij een poederblusser is dat de blusser niet constant onder druk staat en het poeder niet inklinkt.

Brandblusser met Co2 patroon

Brandklassen

Brandbare stoffen zijn ingedeeld in 4 verschillende brandklassen. Deze brandklasse staat vermeld op de brandblusser. Zo kunt u zien welke blusser geschikt is voor uw situatie.

Brandklasse brandblussers

Afgekeurde brandblussers

Kleine blusmiddelen moeten elk jaar gekeurd worden en zij hebben een beperkte levensduur. Zo zijn brandblussers na 20 jaar niet meer goed te keuren en moeten ze vervangen worden.

Wat te doen met oude blussers

Schoorsteenbrand

Steeds meer mensen hebben een houtkachel of allesbrander en stoken deze regelmatig. Het is belangrijk om de staat van het rookkanaal eerst te laten controleren en daarna regelmatig te laten vegen.

Voorkomen schoorsteenbrand

Legionella in brandslanghaspels

Legionella bacteriën kunnen een gevaar vormen indien brandslangen op warme plaatsen hangen en gebruikt worden voor andere doeleinden dan brandblussing. Het gevaar ontstaat bij verneveling zoals dit gebeurt bij douchen en sproeien, waarbij kleine druppels ontstaan.

Meer informatie over legionella

Algemene preventiemaatregelen

Het Nationaal Centrum (NCP) heeft een aantal algemene preventiemaatregelen opgesteld met betrekking tot brandveiligheid. Deze maatregels zijn voor bedrijven en particulieren.

Meer brandpreventie

Vervoer en gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de veiligheid om de weg is het noodzakelijk een basis uitrusting te hebben. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is het verplicht om kenbaar te maken om welke stoffen het gaat.

Klik hier voor meer informatie

Jaarlijkse controle

Elke jaar moeten kleine blusmiddelen door een ter zake kundige worden gecontroleerd. Deze controle moet worden uitgevoerd door een Erkend REOB onderhoudsbedrijf.

Jaarlijkse controle van brandblussers